Borra för vatten

Har du planer på att borra en vattenbrunn?

Vi erbjuder ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans med dig diskuterar var det vore lämpligast att borra och hur ledningarna kan dras. Det här gör också att vi kan ge er en mer precis offert.

Alla brunnar vi borrar är typgodkända enligt normbrunn. Vi har också en vattengaranti som innebär att du bara behöver betala för brunnen om tillrinningen överstiger 2000 liter per dygn. Vi installerar även pumpanläggningar och vid behov vattenfilter.

Borra för dricksvatten
Top