Om oss

Askersunds Brunnsborrning har borrat vatten- och energibrunnar ända sedan 1947. Då hette det Möllers Brunnsborrning, vilket det gjorde fram till 1987 då företaget ombildades till aktiebolag och bytte namn till Askersunds Brunnsborrning AB.

Idag hjälper vi till med vattenbrunnar, vvs-arbeten, bergvärme, vattenpumpsanläggningar, värmepumpar och en hel del annat. Det fina med att ta hjälp av oss är att vi ordnar allting som har med brunnen och systemets installation att göra i egen regi och när det ska grävas tar vi hjälp av samarbetspartners. På ett år borrar vi ett femtiotal brunnar och installerar 25 till 30 värmepumpar. Det innebär ju att det blivit ett par stycken genom åren så erfarenhet har vi gott om.

Behöver du hjälp med ett badrum, markarbeten eller annat står vi för rörläggningen och tar hjälp av pålitliga samarbetspartners till det andra.

Och du, om du vill kan vi kostnadsfritt besöka din fastighet innan vi lämnar offert.

omoss
Top