Borra för värme

Vi borrar brunnar för bergvärme men jobbar även med ytjordvärme och sjövärme.

Det som skiljer systemen åt är var man hämtar energin. Vilket system som passar dig bäst beror därför på din fastighet och hur omgivningen ser ut. Vi kan kostnadsfritt göra ett hembesök där vi tar en närmare titt på vilket system som skulle passa dig bäst och hur rördragningen ska se ut.

Värmepumpar tillvaratar solenergi som finns lagrad i berg och grundvatten och använder den för att värma upp hus och vatten. Det gör att du sparar pengar eftersom pumpens främsta energikälla är gratis. Vi använder oss enbart av NIBEs pumpar vilka garanterar god kvalitet och hållbarhet samtidigt som man släpper ut mindre koldioxid än traditionella uppvärmningssystem.

Borra för värme
Borra för värme till din villa
Top